Lokata na nowe środki – co warto o niej wiedzieć?

Lokata na nowe środki – co warto o niej wiedzieć?

Lokata bankowa to jeden z najczęściej wybieranych przez klientów bankowych produktów inwestycyjnych. Umożliwia ona bowiem gromadzenie oszczędności bez ponoszenia wysokiego ryzyka.

Na rynku można się spotkać z różnymi odmianami lokat. Pozwala to na wybór takiej, która która będzie najbardziej dostosowana do naszych aktualnych potrzeb. Szczególnym rozwiązaniem jest lokata na nowe środki.

Czym jest lokata?

Lokata to forma depozytu, w której klient powierza bankowi określoną kwotę. Ten w zamian wypłaca za korzystanie z niej wynagrodzenie w formie odsetek. Jest ono opodatkowane tzw. podatkiem Belki (od zysków kapitałowych). Nie trzeba go jednak odprowadzać samodzielnie i składać deklaracji podatkowych. Odpowiada za to bezpośrednio bank. Można spotkać się z różnymi lokatami ze względu na okres trwania, czy też częstotliwość wypłaty odsetek. Specyficzną odmianą jest jednak lokata na nowe środki. Cieszy się ona dużą popularnością wśród klientów, którzy poszukują nieskomplikowanego, a jednocześnie wysokozyskownego produktu oszczędnościowego, który nie wymaga stałego nadzoru.

Lokata na nowe środki – definicja

Lokata na nowe środki to produkt finansowy o niejednoznacznej definicji, określanej nieco odmienne przez poszczególne banki. Wiąże się ona z dużymi korzyściami, ze względu na zwiększone oprocentowanie przy określonych warunkach. Najczęściej taka lokata wiąże się z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowo zdeponowanych środków, ponad wolumen tych, które znajdowały się na koncie bankowym, z którego będą przelewane środki w danym dniu. Przykładowo, gdy promocja obowiązuje do 16.11.2022 r., a saldo w tym dniu wynosiło 10.000 zł, jeśli zwiększy się ono 15.11.2022 r. o 5.000 zł (tj. do 15.000 zł), to ta dodatkowa kwota, przy przeniesieniu jej na lokatę, będzie korzystała z promocji. Warunki oprocentowania lokaty oraz korzyści wynikające z wpłaty nowych środków są zróżnicowane w zależności od propozycji konkretnego banku .To dlatego przed podjęciem decyzji o jej otwarciu warto skonsultować się z doradcą bankowym oraz zapoznać z opiniami innych klientów, którzy korzystali już z takiego produktu.

Lokata na nowe środki – ile można zyskać?

W porównaniu ze standardowymi lokatami bankowymi lokata na nowe środki pozwala na uzyskanie nawet kilka razy wyższego oprocentowania, zbliżonego często do referencyjnej stopy procentowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Warto mieć jednak na uwadze, że w jej przypadku obowiązują pewne limity, a żeby skorzystać z promocji nie możemy w trakcie jej trwania wypłacać zdeponowanych na lokacie środków. Co za tym idzie promocyjne warunki oprocentowania dotyczą wyłącznie środków wpłaconych na lokatę w okresie obowiązywania specjalnych warunków .

Gdzie warto założyć lokatę na nowe środki?

Lokata na nowe środki to produkt dostępny w wielu polskich bankach. Ciekawą propozycję ma m.in. Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Oprócz korzystnego oprocentowania, niskiej kwoty minimalnej (1.000 złotych) oraz wysokiej kwoty maksymalnej (400.000 złotych), zapewnia on także brak dodatkowych opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku lokacyjnego. Od zysku z tytułu odsetek pobierany jest wyłącznie standardowy podatek dochodowy w wysokości 19%. Dodając do tego oprocentowanie, które przy dłuższych okresach lokacyjnych (tj. 6 czy 12 miesięcy) sięga stopy procentowej NBP, jest to produkt, który zapewnia wysokie zyski przy jednoczesnym minimalnym ryzyku.

Źródła:

  1. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/co-to-jest-lokata/, Data dostępu: [20.10.2022 r.]
  2. https://terminowe-lokaty.pl/lokata-na-nowe-srodki-co-warto-wiedziec/, Data dostępu: [20.10.2022 r.]
  3. https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-lokata-terminowa, Data dostępu: [20.10.2022 r.]

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank