NDA – Co to jest i dlaczego ją podpisujemy

NDA – Co to jest i dlaczego ją podpisujemy

NDA – co to jest i po co się ją podpisuje?

NDA to jeden z najczęściej podpisywanych dokumentów. Ogólnie rzecz biorąc jest to po prostu umowa o zachowaniu poufności, która ma chronić dany podmiot przed ujawnieniem określonych informacji. Podpisują ją często osoby pracujące dla danej firmy, lub współpracujące z nią. Gdy dla jakiegoś przedsiębiorstwa wykonujemy określony typ pracy, to nierzadko mamy dostęp do poufnych informacji firmy. Gdybyśmy zaczęli te informacje ujawniać na prawo i lewo, to moglibyśmy narazić naszą firmę na kilka problemów. Od utraty dobrego wizerunku do problemów finansowych.

Dlatego właśnie niektórzy mogą życzyć sobie, aby osoby z nimi współpracujące, podpisały NDA. Wtedy pracownik lub zleceniobiorca jest zobowiązany prawnie do zachowania poufności. Dane, których poufność dotyczy, często dotyczą klientów danej firmy. Aby to lepiej zrozumieć, pozwólmy sobie na mały eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że korzystamy z usług agencji PR. Osoby odpowiedzialne za kreowanie naszego wizerunku muszą wtedy mieć do dyspozycji wiele naszych danych, aby móc dopasować swoje działania do naszych potrzeb. Teoretycznie taka agencja PR posiada zbyt dużą wiedzę na nasz temat, żebyśmy mogli pozwolić na to, aby ktokolwiek miał do tej wiedzy dostęp.

NDA – umowa o poufności

Nie chodzi tu wcale o ukrywanie czegoś wstydliwego albo nieuczciwych praktyk. Załóżmy, że oscylujemy cały czas wokół kwestii wizerunkowych. Wyobraźmy sobie, że ta agencja PR pracuje z różnymi podwykonawcami oraz zatrudnia pracowników, zajmujących się drobnymi czynnościami biurowymi i nie tylko. Tacy pracownicy mogą mieć dostęp do różnych dokumentów tej agencji a także mieć wgląd w ich projekty.

Jeśli będziemy dalej kontynuować ten eksperyment myślowy, to zauważymy jedną rzecz. Pierwszy lepszy pracownik agencji PR, z której korzystamy, może mieć dostęp do naszych danych. Gdyby coś z tymi danymi się złego stało, mielibyśmy słuszne pretensje do tejże agencji, co mogłoby skończyć się w sądzie. W takim wypadku firma ta z tymi swoimi pracownikami podpisuje NDA. Dzięki temu wszyscy mamy pewność, że poufne informacje nie trafią tam, gdzie nie powinny.

Poufność danych

Czy jeśli podpiszemy z kim taką umowę o poufności danych, to czy oznacza to, że już nigdy w życiu nie będzie mogło nam się wymsknąć nic na temat tej osoby lub jej firmy? Nie do końca. Zazwyczaj w takich umowach podaje się konkretny termin obowiązującej poufności. Zwykle wynosi on pomiędzy kilkoma miesiącami a kilkoma latami. Można to uprościć w ten sposób, że standardowo taka umowa traci na ważności w momencie, gdy poznane przez nas informacje nie mogą już nikomu zaszkodzić.

Przepisy dotyczące poufności

Pamiętajmy, że umowa o poufności (non-disclosure agreement) to nie jedyne, co reguluje te sprawy. Nawet jeśli takiego dokumentu nie podpiszemy, to nadal jesteśmy prawnie zobowiązani do określonych form jej zachowania. Mówi o tym między innymi ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Drugim takim aktem prawnym, który reguluje tę kwestię jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Nieuczciwa konkurencja

Wspomnieliśmy już o ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co to dokładnie jest nieuczciwa konkurencja i co należy o tym pamiętać? Zwróć uwagę na to, jak sprawę tę formułuje stosowny fragment ustawy:

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji