ZUS daje bonus za wiek, bo w Polsce przybywa stulatków!

ZUS daje bonus za wiek, bo w Polsce przybywa stulatków!

Dobra wiadomość, dla tych którzy chcą żyć jak najdłużej. W Polsce rośnie liczba stu latków. Każdy, kto ukończy sto lat może liczyć na świadczenia honorowe od ZUS. W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już wspomniane świadczenia aż 2,2 tysiąca stulatkom z całej Polski. Oznacza to, że liczba osób osiągających ten wiek wzrosła o 200, względem roku 2018.

Na ile mogą liczyć stulatkowie?

Wysokość świadczenia jest różna dla każdego obywatela. Zależy ona bowiem od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Stanowi ona jednak zawsze 100% przeciętnego wynagrodzenia, za rok poprzedni. Kwota ta jest pomniejszona o składki ubezpieczeń społecznych. Jest to kwota stała, przysługująca na dany rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala ją z dniem 1 marca roku kalendarzowego i obowiązuje ona do końca lutego roku następnego. Od 1 marca 2020- do 28 lutego 2021 świadczenie wynosi 4 294 złote.

Tylko renciści i emeryci?

Na świadczenie honorowe mogą liczyć osoby pobierające rentę lub emeryturę. Oznacza to, że jest ono kierowane do osób, które pracowały. Warto jednak zwrócić uwagę, że w pokoleniu stulatków, większość kobiet nie pracowała, jednak zajmowała się domem, oraz dziećmi. Gospodynie stulatki również w takiej sytuacji mogą liczyć na świadczenie honorowe. Wystarczy, że złożą stosowny wniosek oraz dokument potwierdzający ich datę urodzenia. Emeryci i renciści nie muszą już składać, żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli jubilat nie może osobiście stawić się w celu dopełnienia formalności, może to zrobić także członek rodziny.

Stulatków będzie więcej

Szacuje się, że w 2040 roku w Polsce będzie ponad 20 tysięcy osób w wieku stu lat. Ma na to wpływ na pewno wzrost medycyny, ale również bezpieczeństwo, wzrost standardu życia, dostępności środków higieny, oraz darmowa opieka medyczna. W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał aż 980 świadczeń. Dla porównania w 2018 roku liczba ta wynosiła 857. W Japonii przykładowo liczba stulatków przekroczyła ostatnio 80 tysięcy osób. 

Tagged: , ,