Nieruchomości. Co wynika z zameldowania?

Nieruchomości. Co wynika z zameldowania?

Nieruchomości. Co wynika z zameldowania?

Nieruchomości to bardzo skomplikowana dziedzina, którą reguluje wiele różnych przepisów. Muszą z nimi mierzyć się właściciele mieszkań prywatnych, właściciele biur oraz osoby wynajmujące czy mieszkające. Każdy gdzieś mieszkać musi, więc sprawy związane z nieruchomościami dotyczą wszystkich. Zwróćmy teraz uwagę na jedną kwestię, która bywa problematyczna. Chodzi o zameldowanie.

Zameldowanie a zamieszkanie

Wiele osób ma problemy mieszkaniowe, między innymi związane z meldunkiem i zamieszkaniem. Często gdy mieszkamy w innym miejscu niż jesteśmy zameldowani, mamy drobne kłopoty z wypełnianiem różnych dokumentów. Nie jesteśmy czasem pewni, co wpisać. Inną sprawą może być prawo do zamieszkania, które często przypisujemy meldunkowi. Może się zdarzyć, że osoba zameldowana w naszym mieszkaniu rości sobie prawo do zamieszkania w nim. A czy naprawdę takie prawo ma?

Istnieje pewien mit, że osoba zameldowana w pewnym lokalu ma automatycznie prawo do mieszkania w nim. Taki mit może prowadzić do fałszywego przekonania, że zameldowany jest współwłaścicielem. Jest to jednak bardzo mylne podejście. Meldunek tak naprawdę ma tylko cele ewidencyjne i nie wynikają z niego żadne istotne prawa. Nie mylmy go z miejscem zamieszkania, którego definicja istnieje w polskim prawie. Miejsce zamieszkania powinniśmy rozumieć, jakie miejsce, w którym mamy zamiar stałego pobytu. Zameldowanie zaś nie ma nic wspólnego z pobytem i właściciel mieszkania wcale nie musi osoby zameldowanej wpuszczać. Nawet jeśli ta osoba będzie groziła policją.