Rynek pracy: jesienią wzrost bezrobocia!

Rynek pracy: jesienią wzrost bezrobocia!

Do sierpnia stopa bezrobocia wynosiła 6,1 procent, zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że w związku z pandemią bez pracy zostało o 100 tysięcy więcej Polaków, aniżeli przed. Chociaż w lipcu oraz sierpniu wydawało się, że sytuacja ta spada, to była to iluzja. Przyczyną minimalnej poprawy prawdopodobnie były prace sezonowe.

Trudna sytuacja na rynku pracy

Oczywiście sytuacja na rynku pracy wynika z globalne pandemii, oraz konieczności cięcia przez firmy kosztów. W lipcu oraz sierpniu wydawało się, że sytuacja się poprawiła, ponieważ stopa bezrobocia spadła o 1,5 tysiąca osób. Niestety, był to wynik prac sezonowych, które podejmowali Polacy. Szacuje się, że w najbliższych miesiącach, w okresie jesiennym sytuacja ulegnie pogorszeniu. Rząd przy nowelizacji budżetu założył, że stopa bezrobocie pod koniec roku wzrośnie o 8 procent.

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwach

Sytuacja związana z COVID-19 jesienią prawdopodobnie zmusi większość firm do grupowych zwolnień i redukcji etatów. Będzie to jedyne wyjście, aby uchronić się przed upadłością. Obecnie grupowe zwolnienia objęły już 45,8 tysiąca osób. To aż 40 procent więcej, niż w 2019 roku. A jeżeli tendencja utrzyma się, a prognozy sprawdzą, to pod koniec roku będziemy mieli największą ilość zwolnień w ciągu całej dekady.

Najgorsze przed nami

Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców Rzeczpospolitej, przypomina, że dołek na rynku pracy dopiero przed nami. Sfera zatrudnienia zawsze reaguje z opóźnieniem a wszelkie zmiany ekonomiczne. Skutki lockdownu dopiero przed nami. Stwierdza też, że faktycznie prognozy rządu co do wzrostu bezrobocia mogą być trafne, a efekt pandemii odczujemy z końcem roku lub początkiem 2021.

PKB a liczba bezrobotnych

Liczba osób bez pracy a PKB są ściśle ze sobą powiązane. Przyjmuje się, że nasze PKB musi wzrosnąć o 3 procent, aby bezrobocie nie wzrosło. Obecnie w kraju mamy ośmioprocentowy spadek PKB, w związku z tym nieuniknionym jest zmniejszenie liczby miejsc pracy i narastające bezrobocie.

Tagged: , ,