Działalność bez rejestracji? Sprawdź najlepsze metody!

Działalność bez rejestracji? Sprawdź najlepsze metody!

Niezarejestrowana działalność gospodarcza to świetne rozwiązanie dla wielu osób, które rozważają świadczenie różnego rodzaju usług, ale nie stać ich na prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej lub zwyczajnie nie mają ochoty jej zakładać. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba rejestrować firmy i tym samym opłacać składek ZUS. Czym jest i jak założyć działalność niezarejestrowaną?

Dla kogo niezarejestrowana działalność?

Dla matki, która szyje ubranka dla dzieci, czy dla copywritera, który chce pozostać wolnym strzelcem i podreperować domowy budżet. Jest to opcja dla tych, którzy chcą robić „coś”, jednak nie mają pojęcia o prowadzeniu własnego biznesu lub wizja założenia firmy ich przerasta i przeraża. Jest to też okazja do przetestowania swojego pomysłu, czy ma on sens i czy biznes, który chcemy w przyszłości rozkręcić, będzie dochodowy.

Działalność niezarejestrowana w oczach prawa

Zgodnie z ustawą Prawa przedsiębiorców, ust. , art. 5:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej””.

Oznacza to, że jeżeli planujemy prowadzić działalność, która nie wymaga koncesji, licencji, czy pozwoleń i chcemy wykonywać czynności na własny rachunek, jednocześnie nie przekraczając ustawowej kwoty, to możemy takiego działa nie rejestrować w formie działalności gospodarczej.

Działalność niezarejestrowana a podatek dochodowy

Prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej nie zwalnia nas jednak z podatku dochodowego. Jest to tak zwany dochód z innych źródeł i podlega od stawce od 17 procent do 32 procent, po przekroczeniu progu podatkowego. Podatek zapłacimy dopiero po zakończeniu roku podatkowego i w tym celu należy złożyć deklarację PIT-36.

Podatek wówczas opłacamy samodzielnie.

Obowiązki w prowadzeniu niezarejestrowanej działalności

Mimo że nie jesteśmy zarejestrowani jako podmioty gospodarcze, musimy wywiązywać się z pewnych obowiązków. Przede wszystkim należy prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży (można to robić w formie pliku w Excelu). Pozwoli on nam monitorować przychody, które uzyskujemy, tak aby nie przekroczyć ustalonego progu. Możemy jednak bez przeszkód wystawiać faktury, w niektórych przypadkach jesteśmy zwolnieni z podatku VAT, jednak należy dokładnie sprawdzić, czy dotyczy to charakteru naszej działalności.

Jak zacząć przygodę z niezarejestrowaną działalnością gospodarczą?

Jeżeli masz pomysł i umiejętności, jedyne co musisz zrobić to zacząć prowadzić swoją działalność. Dla wolnych strzelców powstało wiele portali, które umożliwiają ogłaszanie się, ze swoimi usługami, niektóre pośredniczą nawet w wystawianiu faktur i zawieraniu umów. To wygodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych, dla których kwestia rozliczeń to czarna magia. Aby prawidłowo prowadzić taką działalność, musisz pamiętać, aby twoje przychody nie przekroczyły co miesiąc 1300 złotych, w przeciwnym razie musisz zarejestrować działalność, dlatego tak ważna jest księga przychodów, którą musisz prowadzić samodzielnie.

Tagged: , , ,