Tworzenie programu lojalnościowego

Tworzenie programu lojalnościowego

Tworzenie programu lojalnościowego

W trakcie organizacji programów lojalnościowych konieczne jest wyznaczenie wielu zmian. To one wpływają na to w jaki sposób kształtuje się program. Wymienia się wśród nich powody wygenerowania programu lojalnościowego, a także cele które mu przyświecają. Zwraca się uwagę na grupy do których pragnie się dotrzeć, a także czas jaki się na niego przeznacza. Nie można zapomnieć o charakterze programu, narzędziach używanych do kontroli otrzymywanych rezultatów, a także podstawowych wskaźników rezultatu.

Dzisiaj skupimy się na dwóch elementach a mianowicie grupie docelowej oraz czasie trwania programu. Chodzi przede wszystkim o to, aby osoby, które nabywają produkty bądź korzystają z usług nie zmieniły upodobań, a także nie odeszły. Należy robić wszystko, żeby znaleźć motywację, która sprawi, że przedsiębiorstwo osiąga większe zyski oraz posiada lokalnych klientów.

Nieco więcej informacji na temat programów lojalnościowych

Nie można tego rozegrać jednak w niewłaściwy sposób. Chodzi o to, że dodatkowe nagradzanie sprawia, że rentowność sprzedaży obniża się. Programy lojalnościowe skierowuje się do różnych odbiorców. Jedni z nich to przedstawiciele handlowi, a inni stanowią konkretną grupę docelową. W przypadku tych drugich to głównie osoby, które ukończyły już 16 rok życia i mogą samodzielnie decydować o swoich pieniądzach.

Inne programy przeznacza się do kadry zarządzającej firmą, jeszcze inne mają za zadanie nagrodzić osoby pracujące nad uzyskiwaniem pożądanych rezultatów w przedsiębiorstwie. Jak widać programów może być naprawdę wiele i do tego można kierować je do całkiem innych osób.

W dalszej kolejności należy omówić czas trwania programu lojalnościowego. Dzieli się go na trzy podstawowe grupy. Jedna z nich to programy bezterminowe, inne odnawia się w konkretnych odstępach czasu. Trzeci rodzaj zakłada, że zakończy się po konkretnym czasie (termin ten ustala się odgórnie).

Czas trwania programu jest ściśle związany z pochodną jego celów. W przypadku, kiedy firmie zależy za uzyskaniu jeszcze większej lokalności od nabywców dóbr konieczne jest wprowadzenie bezterminowego programu. Program tego typu kończy się jedynie w przypadku, kiedy właściciel uzna, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Warto zaznaczyć, że programy, które funkcjonują w Polsce w większości nie maja terminu zakończenia. Chociaż ich emisja kończy się z reguły po 2 latach.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy program lojalnościowy kończy się sukcesem, organizator nie posiada powodów, aby go kończyć. Jednakże, kiedy działania nie przynoszą pożądanych rezultatów trzeba zdecydować się na ich zakończenie. Taka decyzja wiąże się z wieloma konsekwencjami. Chodzi przede wszystkim o wykonanie konkretnych obowiązków. Zalicza się wśród nich prawo do nagrody, ogłoszenie decyzji o zakończeniu programu oraz inne.

Tagged: , , ,