Gewerbe w Niemczech – jak założyć? Ile to kosztuje?

Gewerbe w Niemczech – jak założyć? Ile to kosztuje?

Polacy wyjeżdżający do Niemiec coraz chętniej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów. To rozwiązanie może okazać się bardzo opłacalne. Dowiedz się, jak założyć Gewerbe i z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie działalności w Niemczech.

Co to jest Gewerbe?

Gewerbeanmeldung, zwane potocznie Gewerbe, to wpis do ewidencji gospodarczej na terenie Niemiec, skutkujący założeniem własnej działalności. Wpis ten może dotyczyć zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i GmbH, czyli odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wolne zawody są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu, natomiast podmioty świadczące usługi związane z handlem, wytwórstwem, przemysłem czy pracami budowlanymi są do tego zobowiązane.

Jak założyć firmę w Niemczech?

Aby założyć Gewerbe, musisz złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt), który zazwyczaj mieści się w ratuszu albo urzędzie miasta. Musisz mieć przy sobie niezbędne dokumenty, takie jak m.in. potwierdzenie zameldowania, kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz adres, pod którym rejestrujesz biznes. Dodatkowo w przypadku wybranych branż niezbędne jest też przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, zabezpieczeniu finansowym, niezaleganiu z podatkami czy też dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Wpisanie danych do rejestru wiąże się z opłatą, która różni się w zależności od urzędu.

Ponadto fakt założenia Gewerbe należy zgłosić w niemieckim urzędzie skarbowym, a także – w zależności od branży – w wybranych instytucjach, np. konkretnych zrzeszeniach zawodowych.

Ile kosztuje prowadzenie Gewerbe w Niemczech?

Prowadzenie firmy w Niemczech wiąże się z konkretnymi kosztami. Podobnie jak w Polsce przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać podatek VAT i dochodowy, ale ponadto także podatek od działalności gospodarczej. Poza tym właściciel powinien liczyć się ze stałymi kosztami obsługi kancelarii podatkowej rozliczającej podatki, wynoszącymi zwykle minimum 50 euro miesięcznie.

Osoba prowadząca firmę musi także opłacać ubezpieczenie społeczne, które wynosi około 85 euro miesięcznie. Ubezpieczenie rentowe lub emerytalne jest dobrowolne. Obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia jest obliczany indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy i zależy od kilku czynników, np. stanu zdrowia albo wieku przedsiębiorcy. Wysokość ta może wynosić od kilkudziesięciu do 200 euro miesięcznie.